Grafički radovi - Micgrafika

Micgrafika
Autor Danijel Pedi
Idi na sadržaj
GRAFIČKI RADOVI
GRAFIČKI RADOVI
GRAFIČKI RADOVI

micgrafika.com Radovi

GRAFIČKI RADOVI
Crtanje tabletom
Predstavljam Vam dio svojih grafičkih radova.
Radovi su nastali korištenjem kompjutorskog grafičkog paketa Corel (CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT).
Kroz rad i učenje sam samostalno napredovao u otkrivanju mogućnosti koje taj program pruža.
U izradi grafičkih radova se koristim crtanjem, fotografiranjem te obradom fotografija, ilustracijom i oslikavanjem potezima miša u grafičkom programu Corel PHOTO-PAINT.
Od nedavno raspolažem i grafičkim tabletom pa se nadam da će mi to olakšati daljnji rad i stvaranje nekih novih grafičkih radova.
U nastavku sam izložio dio svojih grafičkih radova nastalih u zadnjih 20-tak godina koji su nastali iz mojih originalnih ideja te uz upotrebu kombinacije raznih tehnika stvaranja.

micgrafika.comGrafički radovi


© Copyright 2020-2023 Micgrafika - sva prava pridržana
O stranici
Stranica je napravljena s ciljem izlaganja osobnih grafičkih, fotografskih i umjetničkih ostvarenja, predstavljanju zavičaja te drugih autorovih aktivnosti i interesa.
Autor Danijel Pedi
Slijedite me:
Povratak na sadržaj